ICC – Matthew 25:35

Assessment

ICC - Matthew 25:35 > Assessment

رویا و هدف این خدمت

ما رویایی داریم که در آن همه انسان‌ها ، از جمله پناهجویان ، با احترام و عدالت به سوی یک جامعه بهتر و بشردوستانه حرکت کنند و هر پناهجویی بتواند در آرامش و امنیت زندگی کند و فرصت دستیابی به یک زندگی سالم و پیروزمند در مسیح را داشته باشد.
هدف ما در خدمت به پناهجویان ، ایجاد شرایطی است که آنها بتوانند با احترام و حقوق بشری زندگی کنند. ما می‌خواهیم به پناهجویان کمک کنیم تا به آسانی به خدمات پایه‌ای مانند مسکن، غذا ، پوشاک ، تحصیل و خدمات پزشکی و دارویی دسترسی پیدا کنند.

ماموریت متی 35:25-36 چیست ؟

اهمیت خدمت به نیازمندان ، تأمین غذا ، پوشاک ، دارو و درمان و پناهگاه برای نیازمندان می باشد.
این ماموریت در حقیقت به عنوان یک اصل بنیادی در مسیحیت و اخلاق مسیحی برجسته می‌شود، که در آن تأکید بر مسئولیت انسان در کمک به دیگران در مواجهه با نیازهای اساسی آنها ، به خصوص در شرایط محرومیت و نیازمندی است. ما در این ماموریت ، به عنوان سفیران به همه به ویژه نیازمندان پناهجو ، محبت و خدمت عملی ،خواهیم کرد. این ماموریت به مسیحیان یادآوری می‌کند که آنچه را خداوند در متی 35:25 استارت زد ، ما ادامه خواهیم داد و با انجام این خدمات در کنار نیازمندان خواهیم بود

0

غذا رسانی

0

پزشکی و درمانی

0

دارو و مدیکال

0

پوشاک

0

تحصیلی

0

اشتغالزایی

0

رفاهی

« ارزیابی عملکرد سال 2023 در حوزه این خدمت »

غذا رسانی

پناهجویان به دلیل از دست دادن خانه، خانواده، شغل و زندگی آرام خود، با شرایط سختی مواجه هستند. در این شرایط، دسترسی به غذای کافی و سالم برای آنان بسیار مهم است. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که پناهجویان عموماً در معرض غذایی ناکافی، ناپایدار و نامناسب قرار دارند. این وضعیت منجر به اثرات منفی بر سلامت و رشد آنان می‌شود. در این سال با قلب سخاوامند شما عزیزان ، ما موفق شدیم که تعداد 60 خانواده را در قالب 176 نفر برای 5 تا 10 روز خوراک رسانی کنیم

خدمات پزشکی و درمانی

پناهجویان ، به دلیل نداشتن خدمات بیمه ای و نداشتن درآمد کافی ، اغلب با مشکلات بیماری دست به گریبان هستند و گاهی اثرات ناشی از بیماریهایشان ، آنان را به کام مرگ می کشاند.
ما به واسطه دستان یاری بخش شما و استفاده از خادمین در این سال توانسته ایم در بخش خدمات بیمارستانی و درمانی ( جراحی ها ) در کنار 16 نفر باشیم

خدمات دارو و مدیکال

گروه بسیاری از پناهجویان ،‌بدلیل مشکلات بیکاری و عدم درآمد کافی و از کار افتادگی ناشی از بیماریشان ، حتی قادر به تهیه داروهای بیماری هایشان نیستند و در رنج بیساری به سر می برند که در این حوزه به فیض خداوند ، تیم خدمتی متی به 26 نفر در بخش های سرطانی ، شیمی درمانی ، دیابت و هزینه های فیزیوتراپی کمک کرده است

خدمات پوشاک

در میان پناهجویان خانواده های بسیاری دیده می شوند که حتی قادر به تهیه نیازهای اولیه شان نیستند و معمولا به دلیل زندگی اجباری در شهرهای سردسیر قادر به تهیه لباس مناسب نیستند .در این خدمت ما به واسطه ی مهرتان ، توانستیم که 45 نفر را در این بخش خدمت کنیم

خدمات تحصیلی

پناهجویان در بخش تهیه نیازهای تحصیلی فرزندانشان هم معمولا ، با چالش بزرگی برخوردار هستند ، در این خدمت در سال 2023 ما توانستیم با تهیه نوشت افزار و کیف مدرسه در کنار 64 دانش آموز باشیم

خدمات اشتغالزایی

 در بخش ایجاد شغل برای یک خانواده 5 نفره و یه زن تنها توانستیم دو مجموعه شغلی فراهم کنیم

خدمات رفاهی

در بین پناهجویان اشخاصی وجود دارند که به دلیل بیماری و عدم توانایی مالی در خانه هایی فاقد از وسایل اولیه زندگی بسر می برند ، خدمین این خدمت توانستند در این مسیر دو خانواده 5 نفری را با تجهیز وسایل زندگی پوشش دهند